Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2015

bezinteresowna
6991 b10e
Reposted byHaereraconteursgrialux3
bezinteresowna
6976 7da7
Reposted bysheenazedhell
bezinteresowna
Before I knew what hit me baby you were flowing through my veins...
— Avicii
Reposted byHaere Haere
bezinteresowna
6872 9aa3
Reposted byowneddedhellKepanoicedtea
bezinteresowna
6843 18e8
bezinteresowna
6810 2895
Reposted byHaerebas-bas

March 16 2015

bezinteresowna
4389 6226
Reposted byreylinblueberry77

March 10 2015

bezinteresowna
http://moan-s.tumblr.com/http://moan-s.tumblr.com/http://moan-s.tumblr.com/
Reposted fromjedenascieminut jedenascieminut viareylin reylin
bezinteresowna

Odpuściłam, bo nie jestem taka, aby nalegać.

— :)
Reposted fromoceanstrat oceanstrat viascorpix scorpix
bezinteresowna

Gdybym miał gwarancję, że będę z Tobą chociaż rok, a potem mnie zabiją - przyjechałbym do Ciebie. Nie ma, nie było – okazuje się – nic ważniejszego od Ciebie.

— Marek Hłasko - Listy (Z listu do A.Osieckiej)
Reposted fromblacktoblack blacktoblack
bezinteresowna
bezinteresowna
4702 1b99
Reposted byczooidontfuckingcareZdecydujkimjestesreylinstrangespectersponurykosiarzsluchaczkamgd
bezinteresowna
Może myślisz, że to dla mnie łatwe,
 a tracę oddech gdy widujemy się przypadkiem..
— Białas

March 09 2015

bezinteresowna
Znowu dałam się zwieść Twojemu zachowaniu...
— przemyślenia.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty

February 12 2015

bezinteresowna
7437 5861
Może marzenia są możliwe do spełnienia.
Reposted fromfickleheart fickleheart viaiammistake iammistake
bezinteresowna
5786 ecef
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka

January 07 2015

bezinteresowna
5524 fde5
Reposted fromaammaazing aammaazing viaiammistake iammistake
bezinteresowna
6035 fe4a
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix

December 12 2014

5327 d9fe
Reposted fromget-fit get-fit viate-quiero te-quiero
bezinteresowna
0778 1e5b
Reposted fromlaters laters viate-quiero te-quiero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl